Newsletter

Stay informed on our latest news!

Luulekava “Arbujad”

Koostaja Priit Pedajas

Etendus on ilma vaheajata ning kestab 1 tund ja 25 minutit.

Arbujad on eesti kultuuri üks suuri legende ja luule kuldaja sümboleid, imetletud ja eeskujudeks saanud erakordsed autorid, lugu sõja jalgu jäänud ja harali saatustega põlvkonnast.

„Arbujad” on aga 1938. aastal ilmunud luulekogumik, mille pani kokku kriitik Ants Oras. Bernard Kangro pakutud rahvaluulelise-loitsulise pealkirja all avaldasid oma luulet noored luuletajad Betti Alver, Bernard Kangro, Uku Masing, Kersti Merilaas, Mart Raud, August Sang, Heiti Talvik, Paul Viiding. Nad ei moodustanud tihedat selgepiirilist rühmitust, vaid olid noored tartlased, keda sidusid ülikooliõpingud ja üliõpilasselts „Veljesto”, ühised kohvikuisistumised, paljutõotav ja lootusrikas loomingutee algus. Ants Oras kirjutas 1938. a kogumiku järelsõnas: „Nad on kõik individuaalsed ja mitmeti koguni vastandlikud, kuid uus keele- ja värsikultuur, intellekti valvsus ning kunstiline ja inimlik siirus annavad neile ühtlase ilme. Ühelgi neist ei puudu tugev loomupärane tung vaimsuse järele.”

1940ndate aastate poliitilised tormid lõhestasid arbujate read. Heiti Talvik suri Siberis. Betti Alver ja Uku Masing jäid Tartus sisepagulusse, nende luuletusi ei avaldatud aastakümneid. August Sang ja Kersti Merilaas heideti 1950. aastal Kirjanike Liidust välja, Bernard Kangro kui ”emigrandi” looming oli kodumaal pikka aega keelatud. Vaid Raud ja Viiding – üks ühel, teine teisel moel – said uue võimuga hakkama, kuigi Viiding jäi samuti üsna pea rataste vahele.

Arbujate virtuoosse ja prohvetlike nootidega luule poole pöördumine on kui kullakaevust ammutamine, kuidas uued põlvkonnad neid ka ei mõistaks või tõlgendaks.

Meie matk on raske, külmand rada reetlik,
kuu ja tähed kaovad taevast kesköö aegu.
Kuid me ees käib luule, noor ja majesteetlik,
lampi kõrgel hoides täpselt nagu praegu.

Betti Alver „Raugad”

Esietendus 15. märtsil 2009 väikses saalis

Lavastaja Priit Pedajas
Kunstnik Riina Degtjarenko

Loevad: Tiit Sukk, Taavi Teplenkov, Mait Malmsten, Hilje Murel, Harriet Toompere, Britta Vahur, Mari-Liis Lill

Dates Start time Kirjeldus Stage