Kell näitabki juba täpset aega. Millist?

Laine Mägi juubeliõhtul 7. märtsil kl 19 teatri suures saalis tantsivad Laine Mägi, tema õpilased ja õpilaste õpilased.

Mänguajad Algusaeg Kirjeldus Saal