информационный бюллетень

Stay informed on our latest news!

Esimene lugemine: Normaalne elu ehk Keha ja võitlusväli

Christian Lollike

Esimene lugemine: Christian Lollike „Normaalne elu ehk Keha ja võitlusväli“ (2012)
4. oktoobril 2018 kell 19 Maalisaalis

Taani keelest tõlkinud Eva Velsker, lavastajana juhendab Harriet Toompere.

Lugemisele järgneb Eesti Teatri Agentuuri välja antud taani näidendite kogumiku esitlus, raamat ilmub ETA sarjas „teater | näidendid“.

„Ära unusta jalgrattakiivrit. Ära unusta hambaniiti. Ära unusta turvavööd ja uut heaks kiidetud lapsetooli. Ära unusta, et suitsetamine tapab. Ära unusta, et äärmuslikud muslimid tapavad. Ära unusta, et heledapäised norra paremäärmuslased tapavad. Ära unusta süüa kuut puuvilja päevas. Ära unusta…“

Kolm inimest püüavad ülistada elurõõmu ja individuaalset vabadust, kuid tunnetavad, et neid jälgitakse. Kontrollitakse, piiratakse, manitsetakse, mõistetakse hukka. Kuidas olla nii vaba ja õnnelik nagu tahaks olla, nagu elu näib isegi võimaldavat ja nagu kõrvalt vaadates nad paistavadki olevat? Kuidas toime tulla kõiki meid jälitava sisemise järelevalvega, kontrolliva pilguga, manitseva häälega, mis takistab endaga kookõla leidmist?

Christian Lollike (1973) on üks edukamaid ja omanäolisemaid Taani näitekirjanikke ja teatritegijaid. Ta tegutseb mitmekülgse loojana nii teatris kui ka virtuaalkeskkonnas ning sekkub teravalt poliitilisse debatti. Tema arvukaid teatritekste on lavastatud Euroopas ja ka väljaspool. Viimastel aastatel on ta tegelenud eri kunstiliikide sünteesiga, loonud ooperiinstallatsiooni, lavastanud balleti ja asutanud Nukupartei (kunstiline partei, mis peab oma eesmärgiks teha Taanis demokraatia restart ja kasutab kunsti loomingulisi vahendeid, korraldab etendusi, häppeninge ja kontserte, et ärgitada kodanikke osalema poliitilises dialoogis: näitlejad kannavad poliitikute kujutamiseks kummist maske ja esitavad nukuetendusi kui taani poliitika võrdkuju). Christian Lollike püüab kunstnikuna mõtestada muutusi ühiskonnas ja poliitikas, sotsiaalseid trende ja sündmusi. Ta on kunstiline juht teatris Sort/Hvid, mille eesmärk on žanriliselt-vormiliselt-liigiliselt mitmekesise loomingu abil tegeleda tänapäeva poliitiliste ja sotsiaalsete teemadega, tuua need avalikku arutellu ja ise selles kaasa rääkida (S/H sort-hvid.dk).

Christian Lollike näidendi Esimesel lugemisel esitleb Eesti Teatri Agentuur oma raamatusarja „teater | näidendid“ uut kogumikku, mis sedapuhku koondab valikut tänapäeva taani näidenditest. Kogumikus on avaldatud  Astrid Saalbachi „Kutse“ (tlk Maarja Siiner), Peter Asmusseni „Keegi ei kohta kedagi“ (tlk Eva Velsker), Rhea Lemani „Gorilla“ (tlk Anu Laanemets) ja Christian Lollike „Normaalne elu ehk Keha ja võitlusväli“. Põhjaliku järelsõna on kirjutanud Annelis Kuhlmann. Seni on sarjas ilmunud kaks raamatut, „teater | obras. obres. Valik hispaania ja katalaani näidendeid“ (2013), ning „teater | dramaty. drámák. Valik poola ja ungari näidendeid“ (2014).

Taani näidendikogumik ilmub Taani Suursaatkonna, Taani Kultuurifondi ja Eesti Kultuurkapitali toel.

Число Начало Заметки Зал