информационный бюллетень

Stay informed on our latest news!

Kоntaktid inimeste vahel (ÄP)

28.09.2012

KONTAKTID INIMESTE VAHEL
Mari Hiiemäe

Draamateatri lavastus annab julgustust.

Lavastuse "Kontakt" tegelased on erinevates Läänemere-äärsetes linnades elavad tavalised inimesed, kes peavad suutma oma veidi lonka¬ma hakanud elu edasi veerema panna. Ümbritsevad inimesed on selles abiks.

Etendust läbiv võtmesõna on kontakt. Kontakt teiste inimestega aitab tegelastel oma probleemidest välja tulla. Kontakt kõiksusega aitab inimes¬tel leida õigeid abilisi, kes neid aitavad. Lavastaja Ingomar Vihmari sõnul on kontakt olnud võtmesõna ka tema kui lavastaja jaoks. See on õpetanud teda usaldama nende inimeste tarkust, kes talle lavastuse valmimise käigus abiks on olnud.

Kontakti otsinguil. Tüki lavastamise juures kõige suuremaks õnnestumiseks loebki Vihmar enda suutlikkust usaldada näitlejaid, autorit, ennast, tehnilist personali, aega ja ruumi varasemast veel rohkem. Vihmari sõnul ei ole tema eesmärk lavastusega inimesi millegi sügava üle järele mõtlema panna. "Soovin nendega kontakti, läbi etenduse näiteks," teatas ta.
Näidend valmis 2011. aastal näidendivõistluse "New Baltic Drama" tarvis ning pälvis peapreemia. Maailma esietenduseni jõudis "Kontakt" möödunud aastal Turus. Nüüd mängitakse seda ka Eesti Draamateatri laval.
Vihmari sõnul pole ta Turu versiooni "Kontaktist" näinud. Ta on loonud näidendi tekstist lähtuvalt oma lahenduse. Lavastaja arvates on tegu materjaliga, mis räägib kõigest ja eimillestki.

Nukrate inimeste nukrad elud. Loo tegelased on kuus inimest, kellest enamik on eestlased, kuigi nad elavad erinevates riikides ja linnades. Neid seob üksildustunne ning see, et nende kõigi kodud asuvad mereäärsetes linnades. Tegelased on mõnes mõttes sarnased, kuigi detailides nende elukäigud ja probleemid üksteisest erinevad. Kõik nad on oma eluga puntras ning üritavad taas leida teed oma kookonist välja normaalse ühiskonna normaalseks liikmeks.
Kokkuvõttes on "Kontakti" puhul tegemist õnneliku looga, kuna see räägib üksteise aitamise vajalikkusest ja sellest, et alati leidub kriitilisel ajal keegi, kes justkui poolkogemata su teele sattudes abi suudab anda. Pealtnäha on tegemist juhuslike kohtumistega, kuid sügavamal tasandil tundub see olevat kõigekõrgema tahe, mis näitab, et inimene ei ole loodud üksinda olemise jaoks.
"Jumal on armastus!" sõnastas Vihmar mõtte, mis võiks inimesel meeles mõlkuda enne teatrisse minemist. Sama sõnumi saab publik ka lavastust vaadates.