SA Eesti Draamateater

Teatri majandusaasta aruanne
01.01.2016–31.12.2016

Teatri arengukava
2018.–2022. aasta

SA Eesti Draamateater põhikiri

Sihtasutuse rekvisiidid

Riigihangete läbiviimise kord

Sihtasutuse juhatuse liikme poolt töötasuotsuste tegemisel ja -lepingute sõlmimisel jäetakse kohaldamata toimingupiirang – korruptsioonivastane seadus.

Rahavoogude aruanne

Tulemiaruanne

Bilansiaruanne