SA Eesti Draamateater

Teatri majandusaasta aruanne
01.01.2015–31.12.2015

Teatri arengukava
2018.–2021. aasta

SA Eesti Draamateater põhikiri

Sihtasutuse rekvisiidid

Sihtasutuse juhatuse liikme poolt töötasuotsuste tegemisel ja -lepingute sõlmimisel jäetakse kohaldamata toimingupiirang – korruptsioonivastane seadus.